Halogeenivalo

Halogeenivalojen riskit

Minkälaisia riskejä on halogeenivalolähteiden käytössä?


Vastaus:

  • Ehkä tärkein huomioitava seikka on valonlähteen lämmöntuotto upotettavien alasvalojen sijoittelussa. 12V & 230V halogeenit tuottavat korkean lämpötilan ja luovuttavat paljon lämpöä, joka merkitsee suoraa palonvaaraa, mikäli niitä ei asenneta asianmukaisesti. Käytä valaistuksen asennuksessa aina valtuutettua asentajaa.

  • Eristettyyn kattoon asennettaessa tulee aina käyttää hyväksyttyjä suojakupuja, jotka estävät valaisimia olemasta kosketuksissa palonarkojen materiaalien kanssa. Kosteissa tiloissa ne myös estävät höyryn ja kosteuden leviämistä katon yläpuolisiin rakenteisiin. Hide-a-litellä on useita erilaisia suojakupumalleja, jotka on testattu ja hyväksytty turvallisiin asennuksiin. Seuraamalla ohjeitamme voit aina olla luottavaisin mielin. Katso Spotguard-taulukko välilehdeltä Tuki/Halogeenien asennus.

  • Valonlähteen vaihdossa on tärkeää antaa valonlähteen jäähtyä kunnolla, ettei polta itseään.

  • Koska halogeenit tuottavat paljon lämpöä, on sähköturvallisuuden, valaisimen ja valonlähteen käyttöiän ja valon laadun vuoksi tärkeää pitää valonlähde niin viileänä kuin mahdollista. Mitä enemmän valonlähteen ympärillä on ilmaa, sitä viileämpänä se toimii, ja samalla myös valaisin ja sitä ympäröivä materiaali pysyvät viileämpinä.

  • Halogeenivalojen muuntajat ovat myös lämmölle herkkiä, joten on tärkeää sijoittaa myös muuntajat paikkoihin, joissa ilma vaihtuu. Siksi ei ole suositeltavaa asentaa muuntajaa ja valonlähteitä samaan suojarakenteeseen, ellet ole varma siitä, ettei ympäristön lämpötila nouse liian korkeaksi.

  • Asennuskaapelin valinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen että sen lämpötilankesto on ainakin 90°C.

Johtimien suurin pituus

Kuinka pitkiä voivat johdot ohjaimelta halogeenivalaisimelle olla?


Vastaus: Elektroniset muuntajat tuottavat korkeataajuisen jännitteen toisiopuolelle, ja siksi ne saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin sähkölaitteisiin. Toisiopuolen johtimet toimivat antennien tavoin, eikä niiden tulisi useimmissa tapauksissa olla kahta metriä pidempiä jotta asennus toimisi asianmukaisesti. Johtimien asennuspituudet selviävät valmistajan tiedoista.

Eräillä valikoimissamme olevilla muuntajilla, joilla on erinomainen häiriönpoisto, voidaan käyttää jopa 6m pituisia johtoja, riippuen johtojen lukumäärästä.

Tavanomaisilla muuntajilla ei ole rajoituksia johtojen pituuksille, mutta sen sijaan on huomioitava jännitehäviöt, ja mitoitettava johtimet sekä pituuden että kuormituksen perusteella, katso kaapelien poikkipinta-alataulukkoa välilehdeltä Tuki/Halogeenien asennus.

Halogeenivalojen kierrätys

Mihin käytetyt halogeenilamput voi palauttaa?


Vastaus: Palauta aina käytetyt valonlähteet ja valaisimet kierrätyspisteisiin.