Johtimien pituudet

Vakiojännite

Johtojen häviöt kasvavat mitä suurempi teho on, eli normaalisti käytössä olevat rajoitukset johtojen pituuksiin pätevät. Hyväksyttävä jännitehäviö johtoihin on 3 - 4 %. Noudata ohjaimen suosituksia johtojen enimmäispituuden suhteen. Johdotuksiin suositellaan monisäikeistä johtoa.

Puolitettu teho/virta tai kaksinkertaistettu johtimen poikkipinta-ala = yli kaksinkertainen johtojen pituus.

Jos valojen teho on 15 W ja käytetään 0,5 mm2 johdinta, voi johdotuspituus olla 12 V järjestelmässä 8 m ja 24 V järjestelmässä 25 m.

Vakiovirta

Johtimien pituudesta johtuvat jännitehäviöt ovat merkityksettömiä vakiovirtadiodeille. Johtimien poikkipinnan ylimitoittaminen voi kuitenkin johtaa valotehon heikentymiseen. Tarkista aina ohjaimen suositukset koskien johtojen maksimipituuksia. Yleisesti alla olevat suositukset pätevät jännitehäviöiden osalta. Johdotuksiin suositellaan monisäikeistä johtoa. Älä asenna LED-valoja samaan ryhmään loisteputkien tai muiden induktiivisten kuormien kanssa.

0,5 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2
20 m 40 m 60 m

Himmennettävässä ohjaimessa EMC-häriöiden riski kasvaa. On erityisen tärkeää noudattaa valmistajan suosituksia. Hyvä tapa vähentää tai välttää häiriöitä on käyttää suojattua ja/tai parikierrettyä kaapelia.